V.O.F. Steam Supply
bedrijfsprofiel stoomreiniging waterschaarste laatste nieuws
het probleem
Waterschaarste is een onderwerp dat de laatste tijd sterk aan bekendheid wint. Het drinkwatertekort is een schrijnend probleem waar anno 2010 een vijfde van de wereldbevolking last van heeft. Zonder ingrijpen zal in 2030 naar verwachting de helft van de wereldbevolking een tekort aan schoon drinkwater hebben. De meeste westerse landen zijn gewend aan het altijd beschikbaar hebben van schoon water. In sommige landen, zoals Nederland, is het algemene beeld eerder dat er een wateroverschot is.

Oorzaak nummer één is de enorme bevokingsgroei. Verspilling door inefficiënte irrigatiesystemen en toenemende droogte zijn ook belangrijke factoren. Vergeet ook zeker de vervuiling niet: 1 liter olie is genoeg om 1 miljoen liter zoetwater ondrinkbaar te maken.

Afrika, het Midden-Oosten, Noord-China, delen van India en Mexico, het westen van de Verenigde Staten, het noordoosten van Brazilië en de Centraal-Aziatische landen zitten vooral in de gevarenzone. Let wel: ook binnen Europa, inclusief delen van Nederland, dreigen tekorten aan schoon water.

Het is echter belangrijk te beseffen dat waterschaarste een mondiaal probleem is. Tachtig procent van het Nederlandse waterverbruik vindt plaats buiten de landsgrenzen, ook in landen waar al schaarste heerst. Hoe? Je T-shirt had van zaadje katoen tot eindproduct al 2700 liter water nodig. Een ons rundvlees: 1500 liter. Kopje koffie: 140. Reep pure chocolade: 2400 liter.*

Bedrijven zijn hiermee een belangrijke partner in het voorkomen en oplossen van waterschaarste. Doorgaans zijn gigantische besparingen mogelijk in productieprocessen. De ketenverantwoordelijken kunnen producenten in minder ontwikkelde landen hierbij helpen. Uiteindelijk is dit ook eigen belang: niemand is gebaat bij water als schaarse en kostbare hulpbron.

* bron: waterfootprint.org
hoe wij helpen
Het reinigen van materieel (in de breedste zin van het woord), wordt nog altijd voornamelijk met veel water en chemcialiën/detergenten gedaan. Dit kan anders en wij doen dit ook anders. Stoom is hét milieuvriendelijke alternatief. Wij bieden bedrijven en particulieren de mogelijkheid aan om zonder kwaliteitsverlies groener te werken in de vorm van producten en diensten.

Als voorbeeld nemen wij graag het autowassen. Uit onderzoek verricht door de BOVAG en TNS/NIPO blijkt dat de huidige wasmethoden een gemiddeld waterverbruik hebben van 150 tot 353 liter per wasbeurt (zie figuur hieronder). Met onze stoomreiniger, de Optima Steamer, die wordt ingezet bij het reinigen van auto's, kunnen wij maarliefst 99% op het waterverbruik besparen ten opzichte van de reguliere methoden.

Uit het BOVAG rapport 'Wassen in Cijfers' blijkt dat er in 2008 71,7 miljoen keer een particuliere auto gewassen werd. Dit komt op een totaal waterverbruik van 20,8 miljard liter water per jaar. Wanneer al deze auto's gewassen zouden worden door middel van stoom, dan zou dat een waterbesparing van maar liefst 20 miljard liter per jaar opleveren!

COPYRIGHT STEAM SUPPLY 2010. ALL RIGHTS RESERVED.